Podle informací Práva obvinění čelí bývalý rektor Technické univerzity v Liberci 63letý Vojtěch Konopa a 58letý zástupce společnosti Investing CZ, která zajišťovala projektovou dokumentaci, Josef Nadrchal.

Podle Skřepka oba muži zadali v rozporu se zákonem zakázku na dodávku nábytku za 24,2 miliónu korun předem vybrané firmě, a tím vyřadili ostatní možné zájemce. „Oba si přitom měli být z předchozích jednání a svých zkušeností vědomi, že tento typ zadávacího řízení s jediným uchazečem není možné z hlediska podmínek uvedeného zákona použít, nýbrž je nutné dodatečnou dodávku nábytku zadat prostřednictvím zadávacího řízení s možností účasti dalších uchazečů,“ konstatoval Skřepek.

Pochybit měli v tom, že oslovili pouze jediného uchazeče a uzavřeli s ním smlouvu o dílo.

Oba muži podle policejního šetření jednali také s vědomím, že konají v rozporu s podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace - Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. „Aktivně přitom před MŠMT zatajovali, že zakázku již zadali konkrétní společnosti. Svým jednáním vyloučili ostatní možné soutěžitele, v důsledku čehož jediná oslovená společnost získala neoprávněný prospěch ve výši téměř 3 miliónů korun,“ shrnul Skřepek.

Konopa považuje záležitost za nesmyslnou

Vojtěch Konopa ve čtvrtek Právu nezvedal svůj mobilní telefon, stejně jako Josef Nadrchal. ČTK ale Konopa řekl, že obvinění dostal před dvěma hodinami a musí si ho teprve prostudovat. „Týká se to dostavby kolejí pro účely mistrovství světa. Musím si pořádně přečíst, z čeho mě vlastně obvinili,“ řekl bývalý rektor.

Celá záležitost mu ale přijde „nesmyslná“, protože rozdělování zakázek považoval za čistě technickou záležitost a postup mu připadal „logický, protože bylo třeba stihnout mistrovství světa“. „Na základě výběrového řízení jsem jako statutární zástupce rozhodoval já, ale výběrová řízení připravovala firma Investing,“ dodal Konopa.

Liberecký šampionát v klasickém lyžování skončil dluhem 108 miliónů korun. Policisté se zabývají několika trestními oznámeními. Případ Konopy a Nadrchala policie šetřila od března 2009.

„Od té doby prostudovali tisíce stran písemností a sami provedli rozsáhlé šetření, které skončilo výše popsaným zahájením trestního stíhání. V tuto chvíli však disponujeme ještě dalšími informacemi, které jsou průběžně zpracovávány, a lze předpokládat, že počet osob obviněných v souvislosti s lyžařským šampionátem v Liberci není konečný,“ upozornil Skřepek.