Jak uvedl tiskový mluvčí útvaru Roman Skřepek, čtyřiašedesátiletý funkcionář byl obviněn z trestných činů porušování povinností při správě cizího majetku a zneužívání pravomoci veřejného činitele.

„Vyšetřování souviselo s prodejem sta procent akcií Pivovaru Náchod, které byly ve vlastnictví města a byly nabídnuty do prodeje,“ uvedl mluvčí.

Během vyšetřování dospěli policisté k závěru, že obviněný jako jeden ze členů zřízené Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek byl seznámen s tím, že hlavním hodnotícím kritériem pro výběr je nejvyšší nabídková kupní cena.

„Jako nejlepší pak byla vyhodnocena nabídka kupní ceny 150 miliónů korun, přestože jiná společnost nabídla kupní cenu o 35 miliónů korun vyšší. Smlouva, kterou měl obviněný následně uzavřít s novým nabyvatelem akcií, neodpovídala zastupitelstvem města schválenému návrhu, kdy některé formulace byly dodatečně změněny a rovněž mělo být provedeno její antidatování, aby se město Náchod vyhnulo dodržení vykonatelného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým bylo uloženo zdržet se uzavření smlouvy o prodeji akcií,“ doplnil informace Skřepek.

Škoda, která měla být tímto jednáním způsobena, činí 35 miliónů korun. V případě odsouzení hrozí obviněnému trest odnětí svobody na dvě léta až osm let. Jak však Odřich Čtvrtečka pro ČTK znovu zopakoval, i nadále trvá na tom, že se ničeho nezákonného nedopustil.