Motocyklisté patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu a případný střet s vozidlem nebo s pevnou překážkou končí ve většině případů smrtí nebo těžkým zraněním motocyklisty.

Vyšší šanci na přežití dopravní nehody mají oproti motocyklistům dokonce i chodci. Ministerstvo dopravy už také dříve uvedlo, že riziko usmrcení na jeden ujetý kilometr je u motocyklistů osmnáctkrát vyšší než u řidičů osobních vozů.

Podle policie motocyklisté umírají nejvíce na silnicích za pěkného počasí. Proto také na letní měsíce připravili dopravní policisté nejenom represivní, ale i preventivní akce pro motocyklisty - například ve spolupráci s Besipem jezdí na jejich srazy a tam je informují o možných rizicích.

Tržil také upozornil ostatní účastníky silničního provozu, aby při jízdě předvídali a uvědomili si existenci slepých úhlů zpětných zrcátek automobilů a to, že tak mohou snadno motocyklistu přehlédnout.

Nejčastější příčinou nehod u motocyklistů je pak podle dopravních policistů nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky. "Buď vyjedou v zatáčce mimo silnici, nebo se stroj dostane mimo kontrolu méně zkušeného řidiče," dodal Tržil. Motocyklisté také často předjíždějí, aniž mají dostatečný rozhled, zejména v místech, kde je to zakázáno. Často také neodhadnou rychlost vozidla v protisměru.

Mezi další nešvary motocyklistů patří bezohledná a agresivní jízda v obcích, nadbytečná hlučnost strojů a předjíždění na místech s přechody pro chodce.

Mezi nejčastější úrazy motocyklistů pak patří otevřené, komplikované zlomeniny dolních končetin, vážné úrazy hlavy, zlomeniny obličejových kostí (a to i při použití přilby), úrazy páteře, zlomeniny pánve. Průměrné náklady na léčení jednoho motocyklisty po dopravní nehodě jsou podle informací Besip přibližně 317 tisíc korun.

Podle šéfa dopravní policie by se měli motocyklisté vzdělávat v motoškolách. Tam se učí techniky, jak zvládnout motocykl, aby stroj neovládl jezdce. "Pořád je to malé procento těch, co chodí do motoškol," posteskl si motocyklový jezdec Josef Šiler z Automotodromu Brno. Podle něj se motocyklisté ani často neumí bezpečně obléci.

Podle Tržila by se měli také motocyklisté na silnici "zviditelnit". "Neznamená to ale, že je chci obléct všechny do reflexních vest," dodal.