Knihy ve vězeňských knihovnách jsou tedy psány nejen v češtině, ale i slovensky, anglicky, německy, francouzsky, rusky, vietnamsky a arabsky. Některé odsouzené vězení inspiruje k psaní, například pankrácká věznice vydává časopis Pankrác Times.

Občasník Pankrác Times vychází více než deset let. Redakční radu tvoří pět až šest odsouzených a vede ji vězeňská psycholožka Jana Sýkorová. Časopis se věnuje různým tématům, v minulosti se čísla zaměřila například na vzdělávání nebo na změny v trestním zákoníku, přinesla i rozhovory s umělci. Pankrác Times píšou vězni pro vězně, posílá se ale i prezidentu republiky nebo na Vrchní soud v Praze, řekla speciální pedagožka z Vazební věznice Praha Pankrác Lena Fábryová.

Na Pankráci jsou dvě knihovny - jedna pro obviněné, druhá pro odsouzené. Vazebně stíhaní si mohou vybrat z 9 500 knih různého žánru. Knihy jsou rozváženy po celách obviněných, možnost výpůjčky využívá podle Fábryové až 80 procent obviněných.

 

Knihovna není jen k pobavení a vyplnění času, ale bývá i pomocnou rukou k překonání krizí a těžké stresové zátěže.mluvčí věznice Eva Hodná

 

Naopak některou ze zhruba 8 500 knih z knihovny pro odsouzené si pravidelně půjčuje jen přibližně 40 procent odsouzených. Na rozdíl od vazebně stíhaných mají odsouzení méně volného času - 90 procent odsouzených totiž pracuje, kdežto obvinění se nezaměstnávají.

Knihovnu využívá asi třetina vězeňkyň v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. Je v ní přibližně 8 000 titulů. Otevřená je v pátek odpoledne, tehdy ji navštíví asi pětina odsouzených. Asi šedesátka vězeňkyň si knihy půjčuje přes týden, kdy jim je přístupná studovna. "Knihovna není jen k pobavení a vyplnění času, ale bývá i pomocnou rukou k překonání krizí a těžké stresové zátěže," řekla mluvčí ženské věznice Eva Hodná. Ve spolupráci s vychovateli odsouzené studují připravené vzdělávací okruhy.

Dopište Boučkovou, vyzvala věznici knihovna

Také ve Světlé mohou vězeňkyně projevit spisovatelský talent. Letos v červnu se několik odsouzených zapojilo do literární soutěže "Dopište Boučkovou". Soutěž vyhlásila Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Cílem bylo dopsat povídku spisovatelky Terezy Boučkové. Vítěz nebo vítězka budou známi 23. října.

Ve vězeňských knihovnách zpravidla pracují samotní vězni, kteří spadají do gesce speciálních pedagogů. "Ve výkonu trestu odnětí svobody to bývá tak, že odsouzený - určený jako knihovník - má tuto pozici přidělenu za odměnu," řekl mluvčí Vězeňské služby Robert Káčer. "Pokud funkci knihovníka odsouzený vykonává v rámci zaměstnávání, dostává za práci plat," dodal.

Vězeňské knihovny doplňují své fondy nákupem od nakladatelství, z antikvariátů nebo z darů. Kvalita nabízené literatury se v různých věznicích liší, jak upozornil například časopis Grand Biblio ve svém tematickém čísle s podtitulem "Mříže knihy nezastaví" v loňském roce.

V České republice je podle statistické ročenky Vězeňské služby z loňského roku celkem 36 věznic.