"Obžalovaný se žalovaných trestných činů dopustil především jako předseda představenstva ústeckého podniku Setuza, za který podepisoval směnky či jiné obchodní smlouvy, na které neměl právo. Celkem tak různým společnostem způsobil škodu za 400 miliónů korun, které k dnešnímu z velké části uhradil," řekl státní zástupce Michal Galát.

Podle obžaloby zneužíval Gottvald postavení předsedy představenstva Setuzy, za kterou podepisoval směnky či úvěry na nákup řepky olejky, kterou však podnik nikdy nekoupil a peníze byly použity na jiné účely. Také se podle žalobce měl pokusit vyvézt část svého majetku, na které bylo zástavní právo, na Panenské ostrovy a poškodit tak věřitele.

Jan Gottvald, který hýřil vtipem a optimismem, od začátku uvedl, že je nevinen. Před senátem odmítl vypovídat. "Já od začátku cítím obžalobu jako nesmyslnou a cítím se nevinen. Proto nebudu vypovídat a žádám svého obhájce, aby přečetl mé vyjádření, které přikládám soudu jako důkaz mé neviny," uvedl Gottvald.

Případ má 70 spisů

Ve svém vyjádření pak uvedl, že veškeré úkony dělal s vědomím celého představenstva nebo valné hromady. Měl údajně zplnomocnění ke všem úkonům v souladu s jeho postavením v čele představenstva. Uvedl také, že neudělal nic, co by směřovalo k poškození někoho jiného a sám se nikdy neobohatil.

"Moje činy nenaplnily podstatu žádného trestného činu. Pokud už Setuza do něčeho peníze investovala, tak je dostala zpět a já jsem se nikdy na její úkor neobohatil. Šlo vždy o běžné obchodní zájmy a transakce. Navíc konkurz na mou firmu Gotex v Brně byl vyhlášený protiprávně a v rozporu se zákonem o konkurzu a vyrovnání," přečetl obhájce Michal Buchlovský ze spisu, který mu Gottvald předal.

Proces s mužem, který stál ve vedení ČMFS a nyní je sportovním ředitelem druholigového týmu 1. FK Drnovice, bude trvat několik měsíců, protože spis má několik desítek tisíc stran a je uložen v 70 spisech, které jsou rozloženy do desítek krabic. Před soudem bude vypovídat mnoho svědků a znalců, kteří musí buď potvrdit Gottvadovu vinu či ji vyvrátit. Pokud ho soud uzná vinným, může ho poslat do vězení na 12 let.