Potužákovi soudkyně loni v červnu uložila desetitisícovou pokutu za trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Ten ji nezaplatil a letos zjara mu tatáž soudkyně přeměnila peněžitý trest na tříměsíční vězení. Protože do věznice nenastoupil, vydala zatykač a do cely nakonec Potužák putoval za policejní asistence.

Po osmi dnech byl z věznice propuštěn, neboť jeho matka zaplatila už dříve soudem uloženou pokutu, čímž zase nahradila trest odnětí svobody.

Háček je ale v tom, že od letošního roku už totiž jeho provinění, kterým byla jízda bez řidičáku, není trestné a nelze ho trestat ani zpětně. To znamená, že Potužák neměl do vězení vůbec nastoupit, stejně jako platit pokutu.

S nápravou soudkyně přišla až poté, co na případ upozornilo začátkem července Právo.

Odškodné za ušlý zisk v práci

„Volala mi, abych si proti tomu jejímu původnímu rozhodnutí podal okamžitě stížnost. To jsem udělal a krátce na to mi přišlo usnesení, že soudkyně mé stížnosti vyhověla,“ řekl Právu Potužák.

V tomto usnesení, které má Právo k dispozici, soudkyně mimo jiného uvedla, že vzhledem k dekriminalizaci tohoto trestného činu po platnosti nového trestního zákoníku bylo třeba rozhodnout o tom, že trest uložený za tento trestný čin se nevykoná. „Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude zaplacený peněžitý trest neprodleně vrácen,“ píše se dále v usnesení.

Potužák má navíc ještě nárok na finanční odškodnění za dny strávené ve výkonu trestu. Jde hlavně o ušlý zisk v zaměstnání. Stačí, když o to požádá ministerstvo spravedlnosti.

Žalobkyni se případ nezdál

Kauzu odstartovala pozorná státní zástupkyně v Klatovech, které se nezdálo, proč má Potužáka trestně stíhat za to, že se vyhýbal nástupu do výkonu trestu. „Uložení trestu ze strany soudu jsem považovala s ohledem na platnost nového trestního zákoníku za protiprávní, a proto jsem také iniciovala podnět k podání stížnosti pro porušení zákona ve prospěch dotyčného muže,“ sdělila šéfka klatovských žalobců Jiřina Vítovcová.

K podání stížnosti už ale teď nemá státní zastupitelství důvod. „Soudkyně sama své dřívější rozhodnutí změnila a vydala rozhodnutí nové, kde rozhodla tak, jak původně rozhodnout měla, tedy že trest uložený za tento trestný čin se nevykoná s ohledem na novelu trestního zákoníku,“ řekl krajský státní zástupce Jaroslav Čech .