Teichmann tak podpořil nepodložená tvrzení německé organizace Karo, která je vydala v publikaci Děti šlapou chodník- zpráva z česko-německého pohraničí.

"Názory pana Axela Teichmanna, pracovníka saského zemského policejního prezidia, zveřejněné v deníku Berliner Zeitung dne 24.11. a následně (včera) komentované českými medii, jsou soukromými názory jmenovaného a vedení zdejšího rezortu vnitra a saské policie je v žádném případě nesdílí," uvádí v písemné omluvě Mario Scholz z policejního prezidia v Drážďanech, zaslané v úterý policejnímu prezidentovi Jiřímu Kolářovi.

"Vedení rezortu velmi lituje, ze se privátním názorum pana Teichmanna dostalo v SRN i ČR tolik mediální publicity, protože v očích veřejnosti znehodnocuji práci desítek kriminalistu na obou stranách státní hranice, kteří signály nasvědčující sexuálnimu zneužívání dětí s mimořádnou péčí prošetřují," dodává Scholz.