"Jedná o vážná porušení procesních postupů, nikoliv o případy neodhalených vražd. Na takový problém jsme zatím nenarazili," odpověděl v úterý na dotaz Práva vedoucí odboru kontroly a stížností policejního prezídia Jaroslav Hlaváček.

Uvedl, že prověřování se nevztahuje na činnost lékařů, kteří na místě činu zjišťují okolnosti úmrtí a provádí zdravotní pitvu. Přitom právě tyto pitevní protokoly lékařů byly hlavní příčinou lajdácké práce kutnohorských policistů, kteří by jinak mohli řádění Stodolových zabránit mnohem dříve.

Kutnohorští policisté se totiž uspokojili s konstatováním pardubických lékařů, kteří po provedené zdravotní pitvě v protokole uvedli, že smrt nezapříčinilo cizí zavinění a šlo tedy buď o sebevraždu, nebo o přirozené úmrtí. Policisté pochybili tím, že nenařídili soudní pitvu.

Chybuje se ve všech krajích

Podle Hlaváčka je kontrola vedena velmi přísně s cílem jasně pojmenovat chyby, kterých se policisté dopustili třeba i v popise skutečností, postupu v místě události, dodržování předepsaných postupů a právních předpisů.

"Ne vždy se postupovalo, jak se mělo. Ukazuje se, že chyb se dopouštěli policisté ve všech okresech a krajích. Nelze říci, že by byl některý okres či kraj výrazně horší a jiný výrazně lepší," poznamenal Hlaváček.