„Hlášení jsme dostali čtvrt hodiny před polednem a v této chvíli probíhá přečerpávání,“ uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová. Jak popsala, na betonovém plácku u domu, stojícího ve svažité silnici, stála cisterna, z jejíhož ventilu unikala látka.

Podle chemiků se jedná o 10procentní roztok kyseliny. Přesnou koncentraci i to, o jakou látku skutečně jde, musí teprve laboratoř zjistit.

„Zatím neznáme ani množství, které uniklo. Hasiči vytýčili nebezpečnou zónu, do které vstupovali jen v přetlakových chemických oděvech. Látka by neměla být výrazně nebezpečná, i přesto byli obyvatelé nejbližších domů upozorněni, aby raději nevětrali a aby vyhledali lékařské ošetření, pokud by jim bylo nevolno,“ doplnila mluvčí hasičů.

V nejbližších hodinách by měla být zasažená zemina odbagrována. „Sepíšeme protokol a věc se bude šetřit, zatím nemůžeme mluvit o výši postihu, to je předčasné,“ stručně shrnul mluvčí magistrátu Radek Tulis.

Podle hlasů místních, unikala kyselina z cisterny až tři týdny, nikoho však nenapadlo jít věc ohlásit. Spekuluje se i o tom, že na vině by mohl být stejný člověk, který před několika měsíci vypustil kyselinu na skládce u Dobronína a následný průsak měl pak na svědomí dosud nepotrestanou ekologickou havárii na Zlatém potoce.