Podobné obžalobě čelil i jeho známý, o tři roky mladší Viktor Tuček. Podle spisu se s Novákem na trestné činnosti podílel, ale u soudu se to nakonec nepodařilo prokázat, takže Tuček vyvázl bet trestu.

Podle státního zástupce Milana Vacka Novák půjčoval peníze, uměle navyšoval pohledávky a vymáhal je na dlužnících pohrůžkami. Jeden z poškozených tvrdil, že z původních 79 tisíc se vymáhaná částka zvedla až na 7,5 miliónu korun tím, že Novák mu ukládal pokuty za nedodržení termínů splatnosti a vyčísloval své údajně zmařené investice.

Novák u soudu připustil, že peníze půjčoval, ale výše pokut a splátek prý byla vždy věcí dohody obou stran.

 

Realitou je dluh 79 tisíc, a také jeho navyšování a vymáhání pomocí výhrůžek. Ale o požadavku obžalovaného až 7,5 miliónu máme vážné pochybnosti.soudce

 

„Rozhodně jsem nikomu nevyhrožoval. Jenom jednomu dlužníkovi jsem dal facku, protože pořád sliboval, že zaplatí a pak se vždycky na něco vymluvil,“ vypověděl.

Soudce Miroslav Mjartan připomněl, že znalec označil výpověď jednoho z poškozených za částečně nevěrohodnou.

„Realitou je dluh 79 tisíc, a také jeho navyšování a vymáhání pomocí výhrůžek. Ale o tom, že obžalovaný Novák požadoval až 7,5 miliónu, máme vážné pochybnosti,“ řekl soudce.

K objasnění podrobností nijak nepřispěla ani družka poškozeného, která měla ve své výpovědi několik vážných rozporů. Vzhledem k mládí obžalovaného a jeho dosavadní bezúhonnosti pak soud rozhodl o trestu na svobodě a Novák se po poradě s obhájcem Zdeňkem Kadlečkem na místě vzdal práva na odvolání.

Rozsudek ale pravomocný není, protože lhůtu k vyjádření si ponechal žalobce Vacek.