Přitom papírově mělo jít o nezávadný materiál. Ekologický podvod už také vyšetřuje policie.

„Za porušení zákona o odpadech jsme uložili čtyřem subjektům finanční sankci od jednoho do pěti a půl miliónu korun,“ potvrdil Právu šéf regionálního pracoviště ČIŽP Zbyněk Sevelka. Návoz podle Sevelky tvořil ze šedesáti procent materiál ze železničního svršku včetně pražců a kabelů. Zbytek byl demoliční odpad.

„Inspektoři odebrali několik vzorků. Rozbor ukázal zvýšený obsah ropných látek a další jedů.. Například u arsenu jsme naměřili překročení limitu až o 173 procent,“ konstatoval Sevelka. Rozhodnutí ještě není pravomocné, hříšníci se odvolali k Ministerstvu životního prostředí.

Odlišné výsledky rozborů

Právu se podařilo zjistit, že přibližně dvanáct tisíc tun materiálu skončilo na pozemku firmy VŠEZEP s.r.o., jejíž jednatelem a společníkem je místní starosta Vladimír Koranda (SNK). O tom, že by se mělo jednat o nebezpečný odpad, neměl podle svých slov ani tušení.

„Chtěli jsme materiál použít jako podkladní vrstvu pro stavbu asfaltových cest. Bylo to pro nás výhodné, protože firma, která nám ho dodala, za něj nic nechtěla. Deklarovala nám to jako použitý výrobek s certifikátem o kvalitě, který vydal státem uznávaný zkušební ústav,“ prohlásil Koranda.

Jak je tedy možné, že výsledky rozboru ústavu a inspekce jsou zcela odlišné? To nikdo nedokázal hodnověrně vysvětlit. Nabízí se spekulace o tom, že pro účely laboratorního zpracování ústavem mohly být podvrženy úplně jiné vzorky.

„Až bude pravomocně rozhodnuto o tom, že šlo skutečně o odpad, pak se budeme cítit podvedeni. Spor tak může skončit až u soudu,“ uzavřel Koranda.

Kontaminovaný materiál navezla na pozemek českobudějovická společnost EDIKT a.s., která rekonstrukci kolejiště prováděla.

„Vyjadřovat se k tomu nebudu,“ řekl právník firmy Radim Suchopár s tím, že si není jistý, zda mu skutečně telefonuje novinář. „Třeba jste někdo od konkurence, který nás chce pošpinit,“ vysvětlil neochotu se na téma stavba kolejiště v České Kubici bavit.

Ruce pryč od problému dal investor stavby, kterým je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). „Předali jsme staveniště a tím naše odpovědnost končí,“ prohlásil ředitel plzeňské pobočky SŽDC Václav Šťastný.

Bylo zahájeno trestní řízení

Na otázku, jestli si firma EDIKT účtovala peníze za ekologickou likvidaci materiálu z kolejového svršku, nechtěl Šťastný přímo odpovědět. „Nějaké faktury tu jsou ale nemohu říci nic bližšího. Veškerou dokumentaci jsme předali policii. Nerad bych zmařil vyšetřování,“ vysvětlil Šťastný.

Domažlický státní zástupce Josef Vojta, který na kroky policie dohlíží, Právu potvrdil, že už byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení životního prostředí. „Nikoho jsme zatím neobvinili,“ dodal Vojta.