„Došlo k náhlému úhynu asi šesti stovek kuřat, starých necelé tři týdny. Místní veterinář provedl pitvu několika kusů. Zjistil přitom změny na vnitřních orgánech, které mohly být vyvolány otravou,“ řekl ředitel Krajské veterinární správy v Plzni Richard Bílý.

Podle něho nyní putují biologické vzorky k další expertíze do Státního veterinárního ústavu. „Odtud bychom měli znát přesnou příčinu úhynu,“ vysvětlil Bílý.

Odborníci provedou také toxikologický rozbor krmiva a vody. Zřejmě právě kontaminovaná voda mohla být příčinou otravy. Spekuluje se o tom, že někdo nasypal jed do rozvodů, ze kterých jsou zvířata napájena.

„Zakázali jsme manipulovat s ptáky mimo farmu a nařídili zvýšený nákazový dozor, i když to zatím k nákaze nesměřuje. Situaci monitorujeme,“ pokračoval Bílý.

Část mladého hejna farmáři ještě zachránili. Nasadili léčbu, po které se zvířata zmátořila a úhyn se zastavil. Bažantnici potkala ještě větší pohroma před dvěma lety, kdy areál zachvátil požár. Tehdy tam uhořely téměř tři tisíce ptáků.