Jedná se o určitý zvrat v projednávání věci, protože všichni obžalovaní včetně zakladatele H-Systému Petra Smetky jsou po celou dobu hlavního líčení na svobodě. Nyní ale soudce Kydalka, jak potvrdil Právu, dospěl k závěru, že Ivan Král a Pavel Středa svojí činností trestní řízení maří. Jedná se o oba zakladatele stavebního a bytového družstva Svatopluk, které sdružuje většinu poškozených klientů H-Systému.

To vzniklo podle obžalovaných za účelem dobudování co nejvíce domků v momentě, kdy s H-Systémem to šlo z kopce. Žalobce je nicméně postavil před soud proto, že údajně uzavřeli se Smetkou smlouvy nevýhodné pro H-Systém a tím měli jednat v neprospěch ostatních klientů H-Systému, kteří se členy Svatopluku nestali.

Vyhrožovali svědkům

"Soud dospěl k závěru, že obžalovaní již na svědky působili. Jednak je tady dopis, který byl rozeslán členům družstva Svatopluk jako součást pozvánky na jejich členskou schůzi, která byla koncem října. Obsahem tohoto dopisu je to, na co se jich bude soud ptát. Také že si mají rozpomenout, co se v minulosti dělo, a tím že mohou obviněným členům družstva pomoci.

Pak jsou zde výslechy dvou svědků z minulého a tohoto týdne. Z výpovědi jednoho vyplývá, že mu bylo údajně panem Králem slovně vyhrožováno. Další svědek tvrdil, že na jaře tohoto roku byl navštíven někým, kdo mu naznačoval, na co se ho kdo bude ptát a co by asi tak měl odpovídat," popsal Kydalka Právu.

Král ani autor dopisu Středa při novém výslechu u soudu uvedli, že zmíněný dopis za podivný nepovažují. Podle ČTK shodně prohlásili, že nikdy neměli v úmyslu svědky ovlivňovat a nabádat je k tomu, jak mají vypovídat. Obhájce obou mužů Tomáš Sokol podal proti rozhodnutí o vazbě stížnost, o které musí rozhodnout pražský vrchní soud.

"Nedokážu si představit, jak například uvedený dopis může být vazebním důvodem a jak tímto dopisem mohou mařit trestní řízení. Já se osobně domnívám, že je to naprosto regulérní realizace svobodné vůle," prohlásil Sokol pro Právo.

Král pracuje u Českých aerolinií, Středa ve fyzikálním ústavu Akademie věd. Pokud soud uzná jejich vinu za trestný čin poškozování věřitele, hrozí jim až osm let vězení.