Potvrdily se tak informace Práva z tohoto týdne, podle kterých totéž, tedy přerušení trestního stíhání, navrhla státnímu zástupci protikorupční policie. Přerušení trestního stíhání znamená, že v okamžiku, kdy by se Nagy ze své choroby vyléčil, může celé trestní řízení dále pokračovat a skončit až u soudu. Nagymu původně hrozilo za přijímání úplatku a další čtyři trestné činy až dvanáctileté vězení.

„Trestní stíhání bylo přerušeno z toho důvodu, že pro těžkou chorobu lze obviněného těžko postavit před soud. Teď tedy stíhání neběží a já mám oprávnění po nějaké době, asi v horizontu roku, zkoumat, zda-li se stav obviněného nezlepšil natolik, aby mohlo být v tom trestním stíhání pokračováno,“ upřesnil Prygl.

Zároveň potvrdil informace Práva, že znalci, kteří zkoumali Nagyův psychický stav v pražské bohnické léčebně, odmítli, že by byl soudce v době páchání trestné činnosti v roce 2008 zcela nepříčetný.

„Kdyby zjistili, že byl nepříčetný, tak bych to musel zastavit. Ale protože ze znaleckého posudku to nevyplynulo, ale vyznělo z něj, že trpí závažnou poruchou, kvůli které ho nelze postavit před soud, tak jsem to musel přerušit,“ dodal žalobce.