"S ohledem na přípravy setkání amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho ruského protějšku Dmitrije Medvěděva v Praze, bude 7. dubna zrušena na celém území České republiky zkouška jednotného systému varování a vyrozumění. Zkouška bude zrušena bez náhrady," řekl mluvčí hasičského generálního ředitelství Radek Kislinger.

Hasičům vyhláška neuskutečnění pravidelného přezkoušení sirén umožňuje. "Nicméně v případě jakékoliv reálné hrozby nebo vzniku skutečné mimořádné události bude i v době návštěvy prezidentů Obamy a Medveděva obyvatelstvo v České republice varováno především prostřednictvím varovného signálu všeobecná výstraha," uvedl Pavel Musil z hasičského ředitelství.

"Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech," dodal Musil.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat, je "požární poplach", který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty.