„Policisté služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství prověřují předmětné protiprávní jednání jako trestný čin vraždy ve stadiu pokusu. Skutek byl takto kvalifikován proto, že jednou z vyšetřovacích verzí, která je ale v současné době na stejné úrovni se všemi ostatními vyšetřovacími verzemi, je spáchání činu z rasových důvodů,“ uvedla Štětínská.

Dodala, že policie zatím neobdržela výsledky zadaných expertiz. „Vyhodnocení zajištěných stop z místa činu, které provádí policisté z odboru kriminalistické techniky, a expertiz krajského ředitelství je samozřejmě především časově náročné. Policisté již požádali o podání vysvětlení množství osob, které měly nebo by mohly mít s prověřovanou událostí jakoukoli souvislost. Veškeré zjištěné, ale i vyhledané informace analyzují a prověřují,“ dodala.

Policie stále nechce vyvrátit nebo potvrdit jakoukoli vyšetřovací verzi. „Není dále v žádném případě možné komentovat jakoukoli informaci, která vyzdvihuje, nebo naopak potlačuje kteroukoli z verzí. Policisté tedy stále pracují s několika variantami motivu útoku: mohlo se jednat o podnikání poškozených, mezilidské vztahy, rasový útok nebo náhodný trestný čin,“ uvedla mluvčí.