Simroth poznal 15letou narkomanku a prostitutku ještě v době, kdy působil ve funkci ředitele Dětské psychiatrické léčebny v Lounech. V té době se mu jako jedinému podařilo získat důvěru této dívky závislé na pervitinu. Kvůli stížnostem personálu a nepotvrzeným zprávám o tom, že týral a zneužíval psychicky nemocné děti, však musel ústav opustit. S matkou své budoucí oběti se ale dohodl, že se bude o dívku dále starat a že s ním začne bydlet.

Dívčinu výchovu nezvládal

Nelehké soužití skončilo podle pravomocného rozsudku loni 18. srpna, kdy se psychiatr s dívkou opět pohádal. Vyřešil to tak, že jí kolem krku utáhl pásek a uškrtil ji. Poté zabil i jejího psa a druhý den odvezl tělo i zdechlinu zvířete do Dobroměřic a vyhodil z auta.

Simroth se v průběhu procesu hájil tím, že dívka nejprve sama zabila ocelovou tyčí psa a pak spáchala sebevraždu. Odsouzený po nálezu těla údajně zpanikařil, proto se těl zbavil výše popsaným způsobem.