Soudce Bohumil Kotala tak rozhodl, protože počínání ženy, povoláním učitelky, posoudil jako trestný čin poškozování cizích práv.

Ondřej Réda, údajný otec dítěte, byl uveden v omyl a nemohl uplatnit svá otcovská práva. Podobným případem se české soudy zabývaly vůbec poprvé.

Patnáctiletá dcera odsouzené ženy porodila v prosinci 2008 a sama Rédovi také SMS zprávou naznačila, že dítě se narodilo mrtvé. Souhlasila s adopcí, kterou její matka dohodla ještě před porodem. Především s ohledem na svůj věk však byla zproštěna obžaloby.

Poškozený Réda, dnes 18letý, byl ještě před narozením dítěte odsouzen na šest měsíců podmíněně za pohlavní zneužívání nezletilé. Teď požadoval u soudu náhradu za nemateriální újmu ve výši dvou miliónů korun. Soud mu nevyhověl a odkázal na řízení v občanskoprávních věcech.

Stále není jasné, kdo je otcem dítěte

Navíc stále není jasné, zda Réda je skutečným otcem narozeného dítěte. Mladistvá matka, dnes studentka střední školy, připustila v uzavřeném soudním jednání nechráněný pohlavní styk ještě s jedním chlapcem.

„Jiný soud bude rozhodovat o tom, zda je skutečným biologickým otcem, jiný soud může rozhodnout o výši náhrady. Já osobně takový požadavek považuji, pokud se vyjádřím slušně, za nepatřičný,“ podotkl soudce Kotala.

Jednání babičky adoptovaného dítěte posoudil ve zdůvodnění rozsudku jako nemorální a nečestné, ale na druhou stranu do jisté míry pochopitelné.

Rédově matce Iloně Figlušové se rozsudek nelíbil. „Měla dostat víc, protože toho kluka poškodili na 18 let, než ta malá nabude dospělosti. Dřív se k ní určitě nedostane,“ podotkla.

Rozsudek není pravomocný, odvolání zvažuje odsouzená a státní zástupkyně se zřejmě odvolá proti tomu, že mladistvá matka dítěte nebyla odsouzena.