Že šlo ve skutečnosti o jeden přestupek, za který hrozí ztráta pouhých čtyř bodů, rozhodl teprve soud. Postup úřadu označil za nezákonný.

„Už čtrnáct dnů mohu zase jezdit a jsem rád, že to mám z krku. Soudit se o nějakou újmu ani nechci,“ řekl Právu 33letý řidič.

Muže, který se živí rozvážkou drogistického zboží, kontrolovala policie v prosinci 2007. Ze záznamů tachografu zjistila, že 7., 10. a 11. prosince nedodržel povinné bezpečnostní přestávky.

Pocner se bránil tím, že o novém nařízení z roku 2006 nevěděl, ve správním řízení dokonce prokázal, že přestávky vykonával, ale podle donedávna platné směrnice Rady EHS č. 3820/85.

„Jinými slovy choval se způsobem, který byl ještě nedávno zcela legální,“ podotkl právní zástupce Pocnera Stanislav Huml. Ten sice souhlasí s postupem správních orgánů v tom, že neznalost zákona neomlouvá a jeho klient se přestupku dopustil. Ovšem pouze jednoho. A Krajský soud v Ústí nad Labem dal loni v prosinci jeho argumentaci za pravdu.

„V daném případě se jedná o jeden skutek, a tedy o jeden pokračující přestupek, v rámci něhož došlo třikrát k porušení zákonných ustanovení upravujících bezpečnostní přestávky,“ konstatovala ve zdůvodnění rozsudku předsedkyně soudního senátu Markéta Lehká.

Inspirovali se trestním zákonem

Krajský úřad Ústeckého kraje, který jako poslední odvolací orgán postup úředníků posvětil, podává proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Rozsudek lze očekávat v řádu měsíců.

Podobně jako v případě chomutovského řidiče, kterému dal Krajský soud v Ústí nad Labem a následně i Nejvyšší správní soud nedávno za pravdu ve sporu o překročení rychlosti o dva kilometry v hodině, také tentokrát žalobci založili svou argumentaci na paralele s trestním zákonem.

Soud se ztotožnil s názorem, že pokračování přestupku, stejně jako trestného činu, se vyznačuje čtyřmi společnými znaky. Jednotlivé přečiny musí naplňovat stejnou skutkovou podstatu, mít stejný způsob provedení, musí být spáchány v krátké době po sobě a být ukončeny sdělením obvinění.