Podle ní pilot vzlétl kolem 15:00, ale po zhruba 20 minutách zaznamenal problémy s motorem. Rozhodl se proto nouzově přistát podle předpisů v prostoru letiště pomocí tzv. autorotace. To znamená dosednout na zem s vypnutým motorem, přičemž se vrtule dále otáčí jen na volnoběh. 

Při doteku se zemí se ale jedna lyžina zabořila do hlubokého sněhu a stroj se nahnul na jednu stranu. Vrtule při tom zachytila o zem a v setrvačnosti roztočila vrtulník, následkem čehož se stroj poničil. Ke zranění pilota ani ohrožení dalších osob ale naštěstí nedošlo.  

"Při následné kontrole předložil majitel pilotní průkaz a rovněž doložil technický průkaz vrtulníku. Alkohol byl u něj vyloučen provedenou dechovou zkouškou,“ doplnila Sedláčková.