Proti rozhodnutí vrchního soudu se již nelze znovu odvolat. Obžalovaný může podat jen dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Musilův obhájce Jan Honzal novinářům řekl, že tuto možnost bude se svým klientem zvažovat.

Musil totiž trvá na své nevinně a pouze připouští, že nepořádně vedl účetnictví družstva. "To je otázka porady s klientem, jaké další kroky budou podniknuty," řekl advokát.

Musil se nechtěl s novináři bavit a po přelíčení urychleně opustil soudní budovu.

Dnešní soud sledovalo asi dvacet členů říčanského družstva, mezi nimiž byla i starostka Říčan Adriena Mrázová. Družstevníci zachovali po celou dobu jednání naprosté ticho a po vyhlášení rozsudku se v klidu rozešli.

Kauza skončila u Ústavního soudu

Družstvo Kavčí skála se koncem roku 1997 dostalo kvůli dluhům do konkurzu. Několik měsíců před tím ale převedlo jeho představenstvo družstevníkům byty do osobního vlastnictví.

Správce konkurzní podstaty Tomáš Koranda však těchto 400 bytů zahrnul do konkurzu. Družstevníci se proto obávají, že za byty, které si koupili, budou muset zaplatit znovu, nebo o ně přijdou. Otázkou, zda byly byty zahrnuty do konkurzní podstaty oprávněně, se bude zabývat také Ústavní soud, na něhož se družstevníci podle Mrázové obrátili.