Dále podle soudního verdiktu nesmí inspektor pět let pracovat ve státní správě a samosprávě ve funkcích nebo na místech s rozhodující pravomocí. Kozák, který v celém přípravném řízení odmítal vypovídat, promluvil až u soudu. Nejprve tvrdil, že sice finanční částku přijal, ale ne kvůli tomu, aby při kontrole přimhouřil oko, ale že šlo o jakýsi honorář za to, že firmě pomůže s odstraněním zjištěných závad.

Poté, co v soudní síni zazněly výpovědi korunních svědků, byly přečteny přepisy telefonních odposlechů a po důrazné domluvě od své obhájkyně během přestávky, požádal Kozák znovu o slovo a prohlásil, že si peníze vzal za shovívavý přístup k firmě. Jejímu zástupci, který byl právě v řečništi jako svědek, se dokonce omluvil.

Policie monitorovala kancelář

O Kozákově finančním požadavku informovala policii jednatelka firmy Růžena Šteflová. "Pan Kozák k nám přišel s tím, že je inspektor bezpečnosti práce a že u nás provede kontrolu. Prý k nim přišlo písemné udání na naši firmu týkající se nedodržování bezpečnosti ochrany zdraví při práci. S manželem, který je zaměstnanec firmy, jeli společně na kontrolu staveniště na Borských polích. Tam inspektor konstatoval závady a při zpáteční cestě se muže ptal, jestli máme ve firmě černé peníze," řekla Šteflová.

Podle ní Kozák poukazoval na to, že zjistil závažné nedostatky zejména v proškolování zaměstnanců a že z toho kouká správní řízení. Aby vše proběhlo v klidu, požadoval podle Šteflové částku osm až deset tisíc korun.

"Řekla jsem mu, že teď peníze nemám a jestli to můžeme odložit. Dal mi lhůtu do příštího týdne. Poté, co mě náš externí konzultant bezpečnosti práce ujistil, že nejde o nedostatky zásadního charakteru a po poradě s naším právníkem jsem celou záležitost oznámila policii. Ta už potom celou věc převzala do své režie. K předání peněz došlo v mé kanceláři, která už byla monitorována. Vyndala jsem z obálky deset tisíc a vložila mu je do jeho desek, které už měl otevřené. Pak odešel a krátce na to byl zadržen," popisovala Šteflová sled událostí od 12 do 18. února.

Úplatky nebral sám

Kozákovi podle samosoudce Davida Protivy výrazně pomohlo jeho plné doznání. "Postavil se k tomu čelem. Je to ojedinělý případ, kdy se obžalovaný přiznal k trestnému činu přijímání úplatku vědom si trestně právních důsledků. Mám za to, že lze na něho působit trestem výchovným. Aby byla společnost ochráněna před případným opakovaným jednáním obžalovaného, rozhodl soud o pětiletém zákazu činnosti ve státní správě a samosprávě," uvedl Protiva.

Kozák na závěr řekl, že ho to, co se stalo, velmi mrzí. "Celé trestní řízení pro mě bylo obrovským ponaučením do budoucna," hlesl na závěr. Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly odvolání. Kozák nebyl zdaleka jediným úředníkem z plzeňského inspektorátu bezpečnosti práce, který čelil obvinění z korupce. Na stejné straně barikády stáli jeho dva kolegové, které soud už v minulosti uznal vinnými z přijímání úplatku. Aféra stála i místo ředitele inspektorátu Karla Tichého, kterého v březnu odvolal ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.