Ze záznamu k případu domácího násilí: „Ohrožená osoba dobrovolně souhlasila a policejní orgán vpustila se svolením do bytové jednotky“

Zpráva lékaře k dotazu policisty, jakými potížemi se zranění podezřelého projevovalo: „Slzení a pálení v krku, trvající desítky minut, omezily nemocného na několik hodin v páchání majetkové či jiné škody.“

Záznam k případu násilného vniknutí do objektu: „Stopy po pneu jsou chaotické, jedna přes druhou jsou rozježděné.“

Z návrhu na sdělení obvinění: „V oplocené zahradě u finského domu dostatečně nezajistil samici psa.“

Z protokolu o ohledání místa činu: „V pravém křídle okna, v její dolní levé části, se nachází prázdný prostor ve tvaru půlkruhu.“

Z výslechu pachatele: „V restauraci jsem se dozvěděl, že bylo vykradeno kadeřnictví. Něco se mi zatetelilo v hlavě, a šel jsem se podívat na jedno místo. Byl to břeh řeky, v křoví bylo to, čeho jsem se obával. Jednalo se o tři uzlíky zhotovené ze závěsu, kdy do jednoho z nich jsem nahlídl, myslel jsem, že mě trefi šlak. Byla to pravda. Vykradl jsem kadeřnictví. Úplná potupa, ostuda, vůbec tomu nerozumím. V závěru této výpovědi chci říct, že spíše lituji sebe víc než poškozené, protože to nechápu, jsem asi“ …. Na dotaz policisty jak jsem vnikl do kadeřnictví, mohu uvést, že nemám tucha.“

Ze záznamu k návštěvě ve věznici: „Návštěva se neuskutečnila, jelikož obviněného nikdo nenavštívil.“

Z pracovního posudku zaměstnance bezpečnostní agentury: „Vzhledem k tomu, že výkon služby vykonával samostatně pouze se psem, jeho vztah ke kolektivu není znám“

Ze záznamu: „Kdy se jednalo o tři mladíky ve věku cca 14 – 165 let, kdy jeden z nich vypadal starší.“

Z podaného vysvětlení (laicky řečeno výslechu): „Myslel jsem si, že mám stažené okénko, zjistil jsem, že je zavřené, když jsem vystrčil ruku ven.“

Z podaného vysvětlení: „Řekl jsem policii, že nejsem zraněný, ale když jsem si sundal klobouk, zjistil jsem, že mám frakturu lebky.“

Z podaného vysvětlení: „Nejdříve jsem si myslel, že jen žertuje a že po mě střílí slepými náboji. Když mě odváželi do nemocnice, tak jsem si to už nemyslel.“

Z podaného vysvětlení: „V tom parku jsem byl jen já a pachatel, no a ještě padesát lidí, které jsem neznal.“

Z podaného vysvětlení: „Chytila jsem ho oběma rukama za bundu a kopla jsem ho kolenem pravé nohy do genitálií. Pachatel po tomto mém obranném zákroku upustil nůž, zakřičel bolestí a něco vykřikl. Následně zvedl nůž ze země a odpotácel se, jelikož nemohl normálně chodit, do silničního vozidla”.

Z podaného vysvětlení: “Pak vzal z ledničky vajíčka a začal mi je rozbíjet o hlavu.....Dále mi snědl hrachovou polévku, což si cením taky na sto korun, protože jsem do ní dával klobásky a další přísady.”

Z podaného vysvětlení: „V ten moment jsem uviděl mi neznámého muže, který stál v mé ložnici a díval se na mě, kdy já jsem se ho zeptal, co zde dělá a on mi odpověděl, že hledá nějaký sběr. Já jsem tedy nemeškal, chytil jsem ho za oděv a za slovního doprovodu jsem ho vystrkal přes předsíň k přednímu vstupu do domu, kde jsem otevřel vstupní dveře do domu a muže jsem vyvedl až ven před dům, a to na cestu.”

Z podaného vysvětlení 22leté poškozené: “Bydlím společně se svým synem narozeným v roce“…..“ a svou matkou, rok narození si nevzpomenu.“