"Kvůli průniku ropných skvrn do Labe, kde už nelze účinně zasáhnout, jsme informovali německou stranu. Nornými stěnami ani sorbentem se látku nepodařilo v korytu Bíliny zachytit," uvedl Svejkovský.

Látka zapáchající po benzinu znečistila řeku Bílinu před Mostem ve středu odpoledne. Tehdy se ale ještě nevědělo, o jakou látku jde, a známý nebyl ani zdroj úniku. Hasiči na řece postavili mezi Litvínovem a Ústím nad Labem-Trmicemi více než deset norných stěn.

Situaci na místě už od středy kontroluje kromě pracovníků Povodí Ohře i policie, zástupci odboru životního prostředí a dalších orgánů. Firma Unipetrol RPA kvůli případu ustavila havarijní komisi.
První nornou stěnu postavili nedaleko mosteckého vlakového nádraží, ve středu večer se ropná látka a pěna objevila na hladině Bíliny v Rudolicích a ve městě Bílině, kde byly instalovány další norné stěny.

Při objasňování toho, odkud látka uniká, odborníci nejprve pouze zjistili, že nevytéká z výpustí z biologických čistíren ani z jednotné kanalizace průmyslového areálu. Až v noci se ukázalo, že unikla z provozů Petrochemie firmy Unipetrol RPA.

Únik se podařilo zastavit. Voda v oblasti zdroje znečištění je podle Svejkovského už čistá a žádné další nebezpečné látky by tak neměly do řeky Bíliny unikat.