NS připomněl, že zaměstnavatel může přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru jen výjimečně, když zaměstnanec poruší pracovní kázeň zvláště hrubým způsobem. Přitom je potřeba pečlivě hodnotit všechny okolnosti. "Odvolací soud měl vzhledem k okolnostem projednávané věci přihlížet nejen k samotné skutečnosti, že se žalobce po tři dny nedostavil do práce, ale i k situaci, v níž k porušení pracovní kázně došlo, a dalším okolnostem případu," uvedl v usnesení senát s předsedou Zdeňkem Novotným.

Případ se začal odvíjet v lednu 2002. Muž dojížděl do Brna z Vysočiny a nedlouho předtím přišel o služební auto. Vyrazil proto do práce autobusem, který však kvůli sněhové kalamitě nepřijel. Silnice prý nebyly vůbec prohrnuté. Problémy trvaly několik dní. Když se poté vrátil do práce, zaměstnavatel s ním rozvázal pracovní poměr.

Krajský soud: pracovník se měl více snažit

Muž podal žalobu a Městský soud v Brně mu vyhověl. Uznal, že kvůli mimořádným povětrnostním podmínkám nebyla zajištěna doprava. Krajský soud ale rozsudek zrušil jako předčasný a nařídil další dokazování. Městský soud se pak znovu postavil na stranu zaměstnance. Uznal, že měl absenci nahlásit, což neudělal, ale to prý není závažné porušení pracovní kázně.

Krajský soud v Brně znovu rozsudek soudu prvního stupně zrušil a sám rozhodl tak, že ukončení pracovního poměru zůstává v platnosti. Některé autobusy prý jely bez problémů, a kdyby se zaměstnanec snažil, do práce by se prý dostal. "Žalobce je dospělý svéprávný člověk, který si musí být vědom svých povinností, mimo jiné povinnosti být řádně a včas na pracovišti, a tomu musí i přizpůsobit cestu do zaměstnání," stálo v usnesení krajského soudu.

Muž se bránil dovoláním k Nejvyššímu soudu. Výpověď označil za šikanózní. "Po promrzlém člověku po nemoci není možné spravedlivě požadovat několikahodinové čekání na zastávce v mrazivém kalamitním počasí," stěžoval si propuštěný pracovník v dovolání. Nejvyšší soud mu dal za pravdu. Krajský soud musí znovu zvážit všechny okolnosti případu a vynést nové rozhodnutí.