Jirsákovi se stal úraz v lednu roku 2001. Ve valdické věznici si odpykával šestnáctiletý trest za vraždu a jednoho rána při vstávání se zřítil z horní palandy. Zlomil si přitom pravý kotník a dodnes údajně nemá nohu v pořádku.

Podle Jirsákova názoru to je tím, že Jan Hain, který byl v té době ve Valdicích vězeňským lékařem, nepostupoval při jeho ošetření dost důsledně. Hain to označil za nesmysl.

„Pan Jirsák byl tehdy zcela pod vlivem psychotropních látek, které si sám opatřil. Prakticky o sobě nevěděl, nemohl ani mluvit. V jeho stavu by si ho nikdo netroufl operovat, neznám lékaře, který by si vzal na triko mu dát anestezii,“ řekl.

U soudu také uvedl, že roku 2005 mu Jirsák napsal z věznice na Borech dopis, v němž požadoval čtyřicet tisíc korun, barevný televizor a větší množství poštovních známek.

„Jinak prý mě dá k soudu a pak uvidím, co mě budou stát advokáti. To by se dalo hodnotit jako vydírání,“ vypověděl lékař, který je od roku 2006 v důchodu. Podle jeho slov byl Jirsák už roku 2006 uznán odbornou komisí za zcela zdravého.

Muž musí lékaři hradit náklady

Jirsák už náhradu nemajetkové újmy požadoval po Vězeňské službě před třemi lety. Tehdy chtěl deset miliónů, ale soud mu je nepřiznal. Dnes je umístěn na Mírově a k soudu se nedostavil s poukazem na to, že je po infarktu.

Požadoval ale odročení projednávání, aby se mohl po uzdravení nechat do Hradce eskortovat a osobně celý případ u soudu popsat. Adámková jeho slyšení odmítla jako nadbytečné a v rozhodnutí nařídila, aby Jirsák žalovanému lékaři uhradil náklady, vzniklé s projednáváním věci.