"Je tam značný proud, protože tudy protéká takřka všechna voda z Jizery. Po samotném chlapci jakoby se slehla zem. Akci jsme večer přerušili. Pokračovat budeme zítra," sdělil za desítky záchranářů z řad policistů, hasičů a královehradeckých potápěčů zástupce šéfa turnovské policie Luboš Hrnčíř.

Stopu po pohřešovaném mládenci nezachytili ani policejní psi. "Nalezené věci však ještě neznamenají, že se utopil," dodal Hrnčíř.

Akce, při které dnes asistoval policejní vrtulník s termovizí, má po noční pauze ještě s větší intenzitou pokračovat zítra. "Počítáme, že nasadíme víc lidí," předvídá Hrnčíř.

Potápěči zatím prohledali 200 metrů

Daníček, pracující v místní tiskárně, opustil v sobotu okolo jedné hodiny v noci v bujaré náladě diskotéku v podniku Staré Kino v Turnově-Trávnicích. Cestou domů se rozloučil s několika kamarády, když dále pokračoval mrazivou nocí zcela osamocen.

Rodiče začali syna, jehož se zprvu marně snažili dovolat na mobilní telefon, postrádat v neděli večer, kdy kontaktovali policii. Policisté ještě téhož večera zahájili pátrací akci, do které se postupně zapojovalo stále více lidí.

"Opakovaně s většími posilami prověřujeme široké okolí Jizery a místa mladíkova bydliště. Vše je negativní," podotkl Hrnčíř. Pozornost záchranářů od začátku zaměstnával hlavně elektrárenský náhon. "Potápěči stačili prohlédnout zhruba dvě stě metrů říčního koryta. Pokračovat budou zítra," popsal další průběh zatím marné pátračky Hrnčíř.