"Zkusili jsme všechno, prohledávali jsme místa, která označili dva kynologové se psy, ale nepodařilo se nám ho najít," popsal hasič. Záchranáři se nejprve na označené místo probourávali boční zdí. Když se jim nepodařilo osobu najít, přivezli na místo sací bagr, který celou noc odsával materiál z navršené haldy. Podle odhadů ho je několik set tun.

Neštěstí se stalo v pondělí kolem 17:00. V areálu tamního kaolinového závodu zřejmě v betonovém silu praskla výztuha a velké množství velmi jemného prášku se propadlo dnem do prostor pod silem, kde v tu chvíli byl člověk.