„Ve čtvrtek jsem obdržela podání náměstka ministryně označené jako Podnět MŠMT ve věci případně neoprávněně vydávaných vysokoškolských diplomů absolventů Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni za kratší než standardní dobu studia. Jeho přílohu tvořil pouze výpis z matriky studentů," řekla Zelená.

"Protože v podnětu nebyly uvedeny žádné další konkrétní údaje, ze kterých by bylo zřejmé, že by se mohlo jednat o podezření z trestného činu, nemohla jej posoudit jako trestní oznámení v souladu se zákonem o státním zastupitelství. Proto jsem vyzvala oznamovatele, aby své podání doplnil,“ vysvětlila Zelená.

O co konkrétně by mělo ministerstvo podnět doplnit, Zelená nesdělila.

Podnět státnímu zastupitelství k prošetření případu odešel z ministerstva 16. října.