Stejná žena si před třemi lety dceru odtud vyzvedla a už ji nevrátila. Tajně ji tehdy odvezla do Německa, kde v té době žila se svým přítelem.

Únos řešily úřady obou států více než dva roky. Tahanice o vydání dítěte zpět do Čech nakonec utnul německý soud, který nyní rozhodl, že dívenka zůstane v Německu. Ne však u své matky, která už o ni zase ztratila zájem, ale u pěstounů určených soudem.

„Je to rozhodnutí ve prospěch dítěte. Protože přednost před ústavní péčí má vždy náhradní rodinná péče, je v zájmu dítěte, aby vyrůstalo v prostředí rodinném, ve kterém se již plně zadaptovalo,“ řekla kurátorka pro mládež sokolovského městského úřadu Hana Trefilová s tím, že ženě německý soud odňal na základě znaleckých posudků rodičovská práva vůči dceři.

O vydání dítěte usilovali čeští úředníci marně dva a půl roku. Po tak dlouhé době ale sami začali zvažovat, zda pro dívku nebude lepší zůstat tam, kde si už zvykla.

Svoji roli sehrály i finance, vydávací řízení by českou stranu stálo statisíce. Musela by totiž zaplatit vysoké správní poplatky a další peníze by šly na právní zastoupení. Přitom úspěch nebyl vůbec jistý.
Dětský domov, kterému bylo dítě svěřeno a který je oficiálním žadatelem o jeho navrácení, tak vysoké finanční prostředky v rozpočtu ani nemá. „Proto už jsme v závěru ani žádost o vydání dítěte neobnovovali,“ vysvětlila Trefilová.