Dnešní rozhodnutí Nejvyššího soudu potvrzuje stanovisko Vrchního soudu v Praze z března letošního roku, čímž se stává pravomocným.

"Soudce si nesmí dovolit nerespektovat to, co mu nařizují jeho povinnosti a jeho nadřízení. Při výkonu své práce musí prokázat vysokou odpovědnost ve služebních i osobních věcech. Pokud tomu tak není a soudce nerespektuje stanovisko nadřízeného, nelze to řešit jinak, než zprostit ho funkce," řekl předseda kárného senátu Oldřich Jehlička.

Časta s trestem nesouhlasí

Soudce Časta získal loni v létě možnost devítiměsíčního stipendia v Německu, kde se mohl seznámit se soudní praxí Německa. Na stáž mu předsedkyně Okresního soudu v Kladně Renata Kuncová dala jen tři měsíce neplaceného volna, a to kvůli špatnému personální stavu u soudu a kvůli jeho horším pracovním výsledkům.

Časta odcestoval v září a místo toho, aby se vrátil v prosinci 2002, písemně požádal svou nadřízenou o prodloužení neplaceného volna do května 2003. Přestože mu nevyhověla, soudce zůstal v Německu i nadále.

"Počítal jsem s tím, že se dostanu do kárného řízení, ale ne, že budu zproštěn funkce soudce. Na stáži jsem byl proto, že jsem si tam chtěl zdokonalit svoje znalosti z výkonu právní moci, což jsem chtěl uplatit ve své praxi v Kladně. Proto jsem byl na stáži u různých stupňů soudů a myslím, že to kárný senát měl zohlednit," řekl Časta, který se cítí kárným řízením poškozen.

Nadřízená: věděl, že mu volno nedám

Kuncová však tvrdí, že senát rozhodl správně, protože není možné, aby soudce nerespektoval své povinnosti. "Situace u soudu byla po personální stránce vážná, ale i tak jsem se mu snažila vyjít vstříc a dala mu alespoň tři měsíce volna. Věděl, že mu další volno nepovolím, a přesto se nevrátil," uvedla Kuncová.