Podle předsedy soudního senátu postupuje ministerstvo při odměňování vojáků podle platných zákonů, a žaloba je proto neodůvodněná.

Zástupce žalujících, Petr Mikeš, novinářům po skončení jednání řekl, že se odvolají. Výši mzdy totiž považují za diskriminační vůči platům ostatních zaměstnanců státu. "Odvoláme se a také se pokusíme podat stížnost k Ústavnímu soudu," řekl Mikeš.

"Soudce se držel opatrného postoje ministerstva obrany, přitom se ani nesnažil naše argumenty vyvrátit," dodal k rozsudku.

Rozdíl činí pět a půl tisíce korun

Vojáci požadovali mimo jiné zpětně vyplatit částku 39 200 korun za duben až říjen. Na tyto peníze by měli nárok, kdyby jim soud přiznal právo na minimální mzdu, která dnes v České republice činí 6200 korun. Při své argumentaci se žalobci odvolávali na Listinu základních práv a svobod, která každému občanovi zaručuje právo na důstojný život. Mzdu, kterou vojáci základní služby pobírají, však podle Mikeše takový život neumožňuje.

Předseda soudního senátu Vladimír Hošana a zástupkyně ministerstva obrany se však shodli na tom, že vyplácením žoldu ve výši 500 až 750 korun se resort do rozporu s platnými zákony nedostává.