"V počínání pana státního zástupce jsme nezjistili žádné projevy, které by mohly vzbudit pochybnosti o jeho nestrannosti," řekla Právu krajská státní zástupkyně Marie Poláková.

Řeřicha: do 14 dnů postavím obviněné před soud

Řeřicha se odhodlal k tomuto kroku poté, co jej předseda kárného senátu Vrchního soudu v Praze Jiří Lněnička minulý týden nepřímo nařkl z profesního pochybení a nevyloučil jeho potrestání.

Kárný senát tehdy rozhodl o předání případu karlovarské státní zástupkyně Zuzany Blažkové k prošetření, zda nespáchala v souvislosti s karlovarskou kauzou trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Podle Lněničky totiž neoprávněně zasahovala do vyšetřování loupeže na karlovarské poště i poté, co věc převzal Libor Řeřicha specializující se na vyšetřování trestných činů policistů a zahájil stíhání Jana Budíka.

Lněnička vyčítal Řeřichovi, že včas neoznámil nadřízeným vměšování Blažkové do případu.

"Jsem rád, že krajské státní zastupitelství žádné pochybení z mé strany neshledalo. Za této situace budu dál ve vyšetřování případu pokračovat. Do 14 dnů bych chtěl obviněné důstojníky postavit před soud," reagoval Řeřicha.