"Policejní komisař v rámci prověřování zkoumal trestně právní odpovědnost zúčastněných osob, nikoli odpovědnost morální, o které se vedla širší diskuse v médiích. Proběhnuvším prověřováním nebyly zjištěny okolnosti nasvědčující spáchání trestného činu, proto byla věc odložena s odůvodněním, že nejde o podezření z trestného činu,“ uvedla mluvčí policie Gabriela Holčáková.

Jak Právo informovalo, policii se dostala do ruky videonahrávka, která zachycovala souložící dvojici dvou dospělých osob, které natočil Luděk Golat. V průběhu natáčení se kolem dvojice mihne i malé dítě.

V době příchodu nezletilého dítěte obě osoby okamžitě přeruší sexuální aktivity a snaží se obnažené části těla zakrýt přikrývkou.mluvčí policie

"Důkladnou analýzou nahrávky bylo zjištěno, že jde o laickou nahrávku typu domácího videa s erotickým podtextem, na nahrávce nejsou patrné žádné sexuální praktiky, užívané při tvorbě pornografických filmů. V době příchodu nezletilého dítěte obě osoby okamžitě přeruší sexuální aktivity a snaží se obnažené části těla zakrýt přikrývkou,“ uvedla mluvčí. 

Zdůraznila, že nejde o pornografii - nahrávka neobsahuje žádné záběry intimních míst. "Komunikace mezi dospělou ženou a dítětem je laskavá, dítě nikdo nenabádá k účasti na aktu, naopak jej klidným hlasem posílá z pokoje ven,“ dodala mluvčí. 

Podotkla, že i kdyby policie nakonec zjistila, že k trestnému činu došlo, byl by pravděpodobně i promlčen. "Skutek se měl stát zhruba před deseti lety a trestnost činu zaniká uplynutím zákonem stanovené promlčecí doby. U trestného činu ohrožování výchovy mládeže zaniká trestnost činu uplynutím tří let,“ dodala mluvčí. 

„Odložení věci policií je jedině správným řešením a mělo být učiněno daleko dříve,“ řekl Právu Golat. Podle něj jiné vyústění prakticky nepřicházelo v úvahu. „Mám za to, že policii toto šetření trvalo neúměrně dlouho jedině kvůli mediální kampani. Nebýt toho, bylo by odloženo okamžitě,“ dodal.