Loňský poslední zářijový víkend byl tragický, zahynulo osm lidí a v pondělí dalších pět. Hlavní příčiny se z roku na rok nemění. Ze zkušenosti policistů plyne, že kritické dny se s určitou pravidelností v jednotlivých letech opakují, jen místa těchto tragédií se mění.

„Stále se jedná především o lehkomyslné překračování rychlostních limitů či nepřizpůsobení rychlosti situaci a z toho vyplývající nezvládnutí vozidla, nebezpečný způsob předjíždění nebo nevěnování potřebné pozornosti řízení a situaci v provozu,“ řekl Josef Tesařík z policejního prezidia.

Vývoj následků nehod od začátku letošního roku do srpna hodnotí dopravní policisté pozitivně.

„Oproti roku 2008 zaznamenáváme snížení následků nehod na životech nebo zdraví. Za posledních 30 let bylo méně usmrcených osob jen v letech 1983 až 1988, kdy bylo nejméně usmrcených v roce 1987 (467 osob),“ doplnil Tesařík.

„Z porovnání měsíců letošního roku vyplývá, že s výjimkou ledna nastal v ostatních měsících významný pokles počtu usmrcených osob,“ uzavřel Tesařík.

Srovnání počtu usmrcených při dopravních nehodách
 Rok 2009Rok 2008
Leden
78
63
Únor
52
68
Březen
46
61
Duben
61
72
Květen
63
82
Červen
81
98
Červenec
75
101
Srpen
75
103
Září do 21.9.
47
50
Celkem578
698
Zdroj: Policie ČR