Dlouhodobě má systém domácího vězení české justici ušetřit ročně kolem tři čtvrtě miliardy korun.

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová chce projekt, s nímž počítá nový trestní zákoník, uvést do života i přesto, že na něj v resortu aktuálně chybějí peníze.

Na elektronické náramky, které mají vězně v domácím vězení hlídat, Česká republika ještě nejméně rok mít nebude.

Vězně by tak od prvního ledna měli pouze namátkově kontrolovat pracovníci probační a mediační služby. Ani oni však v současném personálním složení veškerou práci nezastanou. Ministryně proto v nejbližších dnech navrhne vládě personální posílení služby o 90 tabulkových míst a její dovybavení 46 novými auty. Pro příští rok by na to resort musel vynaložit téměř 55 miliónů korun.

„Pokud vláda navýšení neschválí, nezbývá než účinnost odložit do doby, než bude elektronický monitoring,“ varuje náměstek ministryně spravedlnosti pro vězeňství Marek Ženíšek. Kvůli náramkům Česko žádá o peníze z evropských fondů. „Jestli je dostaneme, měli bychom vědět koncem října, začátkem listopadu,“ říká Ženíšek.

Vězni si budou na pobyt doma připlácet

Ministerstvo počítá s dotací 120 miliónů korun, dalších 60 miliónů by na zavedení náramků poskytla česká strana. Kolik by stál jeden kus, však nechce ministerstvo blíže specifikovat, aby neovlivnilo případné nabídky dodavatelů.

Pokud Česko se žádostí o dotaci uspěje, mohl by systém elektronického monitoringu začít fungovat v průběhu roku 2011. V opačném případě se bude země ucházet o finanční podporu v následujících letech.

Doma zůstane kolem tisíce vězňů

Kolik odsouzených by v domácím vězení mohlo napřesrok skončit, si ministerstvo zatím netroufá odhadnout. „Nikdo nedokáže říct, nakolik budou soudy tuto možnost využívat. Jediné odhady lze učinit podle zemí, které domácí vězení zavedly, ovšem v jiných právních úpravách, a také na základě našich dotazů vůči předsedům soudů. Podle nich by na konci roku 2010 mohlo být v domácím vězení kolem tisíce odsouzených,“ odhaduje Ženíšek.

V domácím vězení by mohl skončit pachatel majetkové trestné činnosti s maximální délkou trestu dvou let. Podmínkou je, že bude mít práci a trvalé bydliště, na kterém se musí zdržovat v pracovních dnech v době od 20 do 5 hodin, o víkendech nepřetržitě. Například odsouzenec žijící na ubytovně domácí vězení dostat nemůže.

Náramek se nosí na noze

o zavedení elektronického monitoringu bude odsouzený kontrolován nepřetržitě prostřednictvím náramku, který komunikuje s vysílačkou umístěnou přímo v jeho bytě. „Náramek, který připomíná hodinky, má zpravidla na noze nad kotníkem. Pásek je propojen vlákny, jejichž poškození je okamžitě signalizováno dohlížecímu centru. Nemůže se ho tedy zbavit, aniž by byl okamžitě odhalen,“ vysvětluje Ženíšek.

Přestože útěk z domácího vězení není nijak složitý, protože odsouzenec se například cestou do práce a z práce pohybuje volně, takové případy nebývají podle zahraničních zkušeností časté. Nicméně za nedodržení režimu domácího vězení by odsouzenci hrozil náhradní trest až ročního pobytu ve vězení.

„Předpokládá se, že většina odsouzených bude brát domácí vězení jako výhodu a bude ráda, že nemusí do klasického vězení,“ dodává Ženíšek.