Odcizené zásilky našli dělníci při loňské rekonstrukci břeclavského nádraží ve výtahové šachtě poštovního tunelu. Naházel je tam v letech 2000 až 2007 pracovník pošty, který část dopisů otevřel a získal tak asi 11 000 korun.

V srpnu rovněž nabyla právní moci pokuta 100 000 Kč za nesprávné nebo chybějící informace o službách na pobočkách pošty.

Třetí pokuta 10 000 Kč se týkala případu, ve kterém pošta dvakrát po sobě dodala důležitou správní písemnost nesprávnému adresátovi. V důsledku toho pak znemožnila úřadu práce uložit adresátovi pokutu za porušení pracovněprávních předpisů. Proti pokutě firma podala rozklad, ten však byl zamítnut.