"V rámci této akce se policisté zaměřili zejména na přechody pro chodce u škol, u nichž je vstup do školy rizikovější.  U přechodů oslovovali děti a zjišťovali, zda jsou jim známa pravidla při přecházení vozovky," uvedla tisková mluvčí Policie ČR, ing. Marta Hanzlová.

Je důležité děti naučit, jak se správně rozhlédnout ještě předtím, než vstoupí do vozovky. Přímo v konkrétních situacích dětem policisté ukazovali, jak nejlépe a nejbezpečněji přecházet silnici, ve kterých místech je silnice nejpřehlednější apod. Ti šikovnější od policistů obdrželi drobný dárek s logem této akce, ostatním se policisté snažili vysvětlit nebezpečí jejich nesprávného počínání.

Celkem policisté oslovili přes 300 dětí. V úterý akce proběhla v okolí základní školy Helsinské na ulicích Helsinská, Třída Míru a Čechova, ve středu na Školní ulici v obci Lutín u místní základní školy a ve čtvrtek se policisté zaměřili na malé chodce na ulici Petra Přichystala v okolí základní školy. Policisté se setkali s kladnými ohlasy rodičů a pedagogů. Od rodičů  vyslechli názor, že by tyto akce měli provádět častěji.