"Hlídka si všimla dvou dívek, které se podobaly těm, po kterých bylo vyhlášené celostátní pátrání. Protože obě dívky nemohly prokázat svou totožnost, předvedli je policisté na obvodní oddělení. Dívenky uvedly, že z domova utekly do Brna, odkud cestovaly dál do Moravské Třebové," potvrdila právu Kamila Janíčková z jihomoravské policejní správy v Brně.

Obě dívenky přiznaly, že neměly v úmyslu dopouštět se trestné činnosti, ale chtěly zmizet od rodičů, kteří jim podle jejich názoru nerozumí. To také napsaly do dopisu na rozloučenou, ve kterém rodičům uvedly, že odcházejí, protože to doma s rodiči nemohou vydržet

 "Přespávaly jsme v chatě kamarádů. Už to pro nás doma bylo složité a tak jsme se dohodly, že odejdeme a zkusíme žít bez rodičů. Když nás policejní hlídka objevila, tak jsme už byly částečně odhodlané, že se vrátíme domů," uvedly policistům do protokolu školačky. Protože obě dívenky byly zdravé a v pořádku, vrátili je policisté ihned rodičům, kterým zároveň doporučili, aby si s dívenkami promluvili, situaci rozebrali a případně se obrátili i na psychologa.