Rozsudek není pravomocný, neboť obžalovaná i státní zástupkyně si ponechaly lhůtu k vyjádření. Součástí rozsudku je i povinnost obžalované podrobit se ústavnímu psychiatricko-sexuologickému léčení.

Váš manžel na vás nechtěl, abyste s chlapci souložila. předseda senátu Petr Mráka

Matka své syny nutila k souloži loni a předloni. Tvrdila, že to bylo na přání manžela a otce obou hochů, který na ní prý chtěl, aby syny poučila o tom, jak to funguje mezi ženou a mužem. „Jenomže váš manžel na vás nechtěl, abyste s chlapci souložila,“ řekl jí předseda senátu Petr Mráka.

Znalci u ženy zjistili podprůměrnou inteligenci a takové osobnostní rysy, které mohly být příčinou snížené schopnosti ovládat se.

Žena byla prý sexuálně neuspokojená

„Byla v manželství sexuálně neuspokojená. Mohla to řešit styky s jinými muži, ale v malém městě by se to neutajilo. Ostatně takovou zkušenost už měla z minulosti. Když posléze zjistila, že je schopna přimět k souloži své syny, zvolila tento způsob,“ konstatoval Mráka s tím, že děti si psychické následky jejího konání ponesou možná do konce života. U jednoho z chlapců ještě letos v únoru znalec konstatoval známky posttraumatické stresové poruchy.

Soud také zkoumal pravdivost tvrzení obžalované, že její manžel o všem celou dobu věděl. Došel k závěru, že nikoliv. „Proč by jinak obžalovaná synům hrozila potrestáním, pokud se svěří otci?,“ argumentoval soudce v odůvodnění rozsudku.

Manžel svou ženu donutil opustit společné bydlení loni v listopadu. Krátce nato na policii oznámil své podezření, že jeho manželka syny zneužívala. Mráka zdůraznil, že obžalované zcela chybí pud ochraňovat děti, který je jinak vlastní většině matek. „Nad ním převládl jiný pud, nadměrná sexuální apetence,“ prohlásil.