„Krajský soud se seznámil se spisovým materiálem, zejména se znaleckým posudkem z oboru lékařství, a vzal v úvahu také vyjádření vedoucí lékařky věznice. Dospěl k závěru, že zde nejsou splněny podmínky pro přerušení výkonu trestu, které stanoví trestní řád,“ řekl mluvčí soudu Michal Strnad.

Podle trestního řádu je možné přerušit výkon trestu, pokud byl odsouzený stižen těžkou nemocí a je tím ohrožen na životě, případně tehdy, když léčbu nelze zajistit ve věznici ani odsunout na dobu po skončení výkonu trestu.

„To však není případ odsouzené Polednové, která sice trpí závažnou chorobou, ta ji ovšem bezprostředně neohrožuje na životě. Ve věznici má zajištěnu dostatečnou péči a pobyt tam není rozhodujícím faktorem ohrožujícím její zdraví nebo dokonce život,“ doplnil Strnad.

Zamítnutí návrhu dosud není pravomocné. Proti usnesení krajského soudu může Polednová podat stížnost k Vrchnímu soudu v Praze.