Ředitel Josef Hušek novinářům na dnešní mimořádné tiskové konferenci přiznal, že za dění v pavilonu C1 domova důchodců cítí osobní zodpovědnost. Údajně ho mrzí, že signály o neetickém přístupu personálu k pacientům nepřišly nejprve k němu, ale přímo na sociální odbor ostravského magistrátu.

Je přesvědčen, že za 13 let jeho vedení nedošlo v domově důchodců ani k náznakům týrání.

Domovy seniorů navštívili kontroloři

Radní Ostravy měli k dispozici i výsledky neohlášené kontroly ve vybraných ostravských domovech důchodců, kterou v pondělí v noci za asistence deníku Právo provedli členové primátorova poradního sboru seniorů.

V domově důchodců na Petruškově ulici při ní odhalili nedostatečnou péči lékaře. Potvrdily se tak další skutečnosti uváděné ve stížnosti tamního personálu z 26. srpna, která poukázala na možné týrání seniorů.

"Doktor je u mě jen jednou za měsíc na dvě minuty. Je to málo. Když mě něco bolí, tak doktor nepřijde," uvedla během kontroly obyvatelka domova důchodců Vlasta Vůjtková s tím, že ani od sestřiček v těchto případech nedostane žádný lék proti bolesti. "Spokojená jsem tady jak kdy. Některé sestřičky jsou hodné, některé ne. Nechci se ale ke všemu vyjadřovat," uzavřela Vůjtková.

Lékař každý den? Zbožné přání 

Přítomný ředitel Hušek četnost návštěv lékaře u pacientů potvrdil s tím, že jde o pravidelné měsíční vizity. Tím ale byla udivena i přítomná vedoucí sociálního odboru ostravského magistrátu Jaroslava Rovňáková. Byl to totiž rozpor s jejím tvrzením, že lékaři důchodce vidí téměř denně, jak uvedla během předchozí kontroly v Domově důchodců v Ostravě-Mariánských Horách.

"Klienti v domově důchodců na Petruškově ulici si také stěžovali na ošetřovatelskou péči a na kvalitu stravy," doplnil koordinátor poradního sboru seniorů a lékař Hugo Přibyl. Stížnost na toto téma však magistrát řešil již vloni v červenci.

"Situaci hodlám okamžitě řešit," zavázala se Rovňáková.

Stížnost podepsalo šest zaměstnanců

Magistrát poslední stížnost dořešil až v pátek 10. října. Pod dopisem se kromě zdravotní sestry, která upozornila na problémy v domově důchodců, podepsali i tři diplomované sestry, nižší zdravotnický pracovník a mladý civilkář.