Podle obžaloby muž od léta 2006 do poloviny července 2008 pohlavně zneužíval svou nezletilou vnučku, které je nyní osm let. Dívce měl způsobit těžké záněty na vnějších pohlavních orgánech a oparová genitální onemocnění, jenž si posléze vyžádala hospitalizaci a léčbu.

Právě pobyt v nemocnici napomohl k odhalení zneužívání. Ošetřující lékaři upozornili dívčinu rodinu na možné podezření z nechtěného pohlavního styku.

Muž svou vinu popírá

Obžalovaný, který před soudem první instance odmítl vypovídat a odkázal na své výpovědi provedené v přípravném řízení, svou vinu popíral. Sdělil, že vnučce nikdy neublížil. Na jeho stranu se postavil také okruh širší rodiny kromě syna a snachy - rodičů dívenky.

„Je to nesmysl, nikdy jsem vnučku neosahával. Nikdy jsem s dětmi nebyl o samotě. Mám děcka rád. Vždy plakaly, když od nás odcházely. Nikdy bych nikomu neublížil. To ona (snacha) chce celou rodinu zničit,“ uvedl muž u soudu.

Celé jednání u soudu proplakal a po vyhlášení rozsudku naznačoval manželce, která byla v soudní síni přítomna, že se oběsí.

Celou kauzu měla vykonstruovat matka oběti

V případu podle odsouzeného hraje podstatnou roli matka oběti. Vždycky se podle něj chovala velice vypočítavě především ve finanční oblasti. Tvrdí, že v její minulosti figurují i návštěvy a práce ve „vykřičených domech“. Rovněž prý plánovala rozvod se synem odsouzeného.

Obhajoba se snažila prokázat, že matka dívku proti dědečkovi cíleně poštvala. Znalecké posudky a psychiatrická vyšetření však tuto domněnku nepotvrdily. Rovněž poukazovala na neadekvátní postup v případě výslechu nezletilé dívky. Její výpověď sloužila jako jeden z přímých důkazů, pomocí něhož došlo k usvědčení pachatele.

Dívka v současnosti trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Sám odsouzený se podrobil četným vyšetřením. Podle znalců se u muže za poslední čtyři roky vytvořil tzv. psychosyndrom, jehož důsledkem je prohlubující se demence snižující jeho rozpoznávací schopnosti.

"Není důvod ke zkrácení trestu, i když se dopustil skutků ve stavu snížené příčetnosti," odůvodnil své rozhodnutí ponechat výši trestu nezměněnou soudce Jindřich Fastner. "Důkazy byly provedeny řádně a odvolací soud se ztotožnil se závěry soudu prvního stupně," dodal soudce.

Odsouzený podle verdiktu musí po odpykání trestu docházet na psychiatrické léčení a zaplatit vnučce bolestné ve výši 91 000 korun. Jejím rodičům musí uhradit výlohy za cesty k lékaři ve výši 17 000 korun.