Obžalovaní měli pod pohrůžkou násilí připravit Říčaře o účast ve společnosti Bono Publico, která zaštiťovala projekt na turistické zatraktivnění regionu. Jejím prostřednictvím si měli obžalovaní dopomoci k penězům z evropských fondů pro vlastní využití.

Hrozbu hrubého násilí včetně únosu měli použít i při druhém kroku: zabavení firemního účetnictví. Strana obžalovaných, která se po úmrtí někdejšího starosty Budišova Ladislava Péti zredukovala na dvě osoby - Doležela a Řehulku, však tvrdí, že v roli podvodníka figuroval právě Říčař, kterému společnost Bono Publico mj. posloužila jako zdroj příjmů pro jeho firmu Atelier Habitat.

Doležal: Jde o konspiraci Kubiceho a televize

Předseda senátu Vilém Machálek si jako prvního předvolal Zdeňka Doležela. Ten ve své dobře připravené výpovědi popsal celou kauzu jako konspirační akt, probíhající ve spolupráci Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) za asistence komerční televizní stanice a nasměroval ji i ke kauze bývalého plk. Jana Kubiceho. Identifikoval i utajeného svědka, když prohlásil, že v něm poznal dlouholetého Řehulkova rodinného přítele.

Řehulka Doleželovu výpověď potvrdil v plném rozsahu. Téměř dokonalou shodu obou pánů ve výsledku kazil pouze fakt, že ani jeden si neuměl vysvětlit, co onoho svědka k takovému chování mohlo vést.

Prostor pro výpovědi protistrany pak byl něčím, co obžalobě notně ubralo větru z plachet, a to od samého počátku. Marku Říčařovi se totiž nepodařilo doručit obsílku, neboť prý soud ani státní zástupce nevěděli o jeho utajené adrese, takže jeho výpověď byla čtena ze záznamu učiněného v přípravném řízení a žalobce ani obhájci tak neměli možnost dotazování.

Svědek obžaloby působil rozpačitě

Utajovaného svědka, o němž se v prvním dni hlavního líčení po celou dobu hovořilo jmenovitě, ale výpověď se uskutečnila přes mikrofony ze sousední místnosti, musel soudce opakovaně varovat před křivou výpovědí.

Muž, který měl být vykonavatelem Doleželových hrozeb a požadavků, se totiž zdráhal přiznat spolupráci s policií, která podle jeho výpovědi v přípravném řízení dokonce celý únos Říčaře organizovala. Svědek si tak na všechno "vzpomněl" až po důrazném upozornění předsedy senátu, který si hned několikrát pomohl jeho citacemi ze spisu.

Pod tlakem těchto skutečností i v důsledku vyznění celého prvního dne hlavního líčení požádal obhájce zesnulého Ladislava Péti Oldřich Chudoba, aby si soud vyžádal informace o nedávném zahájení trestního stíhání Marka Říčaře.

Proces bude pokračovat ve středu výslechem dalších svědků a čtením listinných důkazů.