"Policistům, které chovatel přivolal, se naskytl děsivý obrázek. Usmrcená zvířata měla otevřené rány na hlavách a na krku,“ popsala mluvčí zlínské policie Jana Bartíková.

"Policisté nenašli stopy, které by nasvědčovaly, že se zde pohybovali lidé. Přizvali proto na pomoc specialistku na šelmy z Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Ta po předběžném ohledání připustila, že ovce mohli zabít vlci, kteří se k Vizovicím mohli zatoulat ze Vsetínska. Odborníci nalezené uhynulé kusy dál zkoumají,“ sdělila Bartíková.

"Přikláníme se k variantě, že šlo o vlky hned z několika důvodů,“ doplnila zooložka CHKO Beskydy Dana Bartošová, která ohledala zabitá zvířata i terén přímo na místě nálezu.

"K útoku došlo na odlehlé pastvině obklopené lesem, kde zůstávají ovce v noci bez dozoru. Horský hřeben Karpat se táhne až na Vsetínsko, vlci se sem mohli zatoulat. K události mělo dojít někdy k ránu, což vlci dělávají, když předtím bedlivě prohledávají okolí a vyhlížejí kořist. Navíc jsme nedaleko v lese našli větší i menší vlčí stopy, což by mohlo znamenat, že se tu toulala celá vlčí rodinka,“ vypočítala zooložka.

Predátoři drtili ovcím lebky

Netypický byl však podle Bartošové způsob napadení. "Zatím jsme se setkávali s útoky na hrdlo. V tomto případě šelma doslova rozdrtila lebky dobytka. Ve všech případech úplně stejným způsobem. Dá se říci, že šlo o šelmu, která je doslova zkušený řezník,“ doplnila zooložka Dana Bartošová.

Útok vlků u Vizovic je doposud ojedinělý, na Zlínsku dosud podobné případy hlášeny nebyly. Ovšem v oblasti spravované CHKO Beskydy a zejména na Vsetínsku nejsou v posledních letech vůbec výjimkou. Od roku 2000, od kdy existuje možnost uplatnit náhradu škody za šelmami napadený dobytek, existuje větší přehled o útocích šelem.

"Bývají to až desítky napadených zvířat, ovcí, koz i maličkých telat. V jednom roce to bylo až 55 zabitých hospodářských zvířat,“ připomněla Bartošová. 

Podle informací CHKO Beskydy se ve sledovaném teritoriu pohybují asi dvě vlčí smečky, první zprávy o nich jsou z roku 1994. "Nepřibývá jich, je to dáno možnostmi obživy. Mladí vlci putují přes Jeseníky na západ nebo přes vysočinu až na Šumavu,“ vysvětlila Dana Bartošová. Od sedmdesátých let minulého století žije v Beskydách i rys, jeho výskyt se odhaduje na 15 kusů. V teritoriu žije také asi pět medvědů, kteří ale naštěstí zatím vážnější škody nezpůsobili.