„Policie ČR na území Prahy po reorganizaci v roce 2004 méně sama vyhledává trestnou činnost a zaměřuje se na ni až poté, kdy obdrží vnější podnět od oznamovatelů trestných činů,“ uvádí pražské Městské státní zastupitelství v podkladech pro roční zprávu o činnosti, kterou za celou republiku zveřejnilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ).

Také Krajské státní zastupitelství v Praze, které má v působnosti Středočeský kraj, upozorňuje na neúspěšnou práci policie při objasňování majetkové kriminality. Policii se podle žalobců nedaří vést rozsáhlejší šetření a využívat operativní práci.

„Je zřejmé, že se pro tyto postupy za nynější situace v policii nenachází dostatek věcných a zejména osobních prostředků pro zajištění systematické práce v rámci pátrání ve věcech neznámých pachatelů dalších druhů kriminality,“ uvádí zpráva s tím, že krádeže a jiné majetkové delikty patřily k těm zločinům, které byly v loňském roce nejčastěji odloženy bez toho, aby se je podařilo objasnit.

Chybějí jim zkušenosti, musí se chodit radit

Nejenže je policistů stále málo, ale nezkušení nováčci, kteří nahradili už víc než čtvrtinu sboru, mají podle žalobců často problémy se základními úkony v trestním řízení a prakticky se neobejdou bez konzultací se státními zástupci. Ti pak v podstatě část práce odvádějí za ně.

Krajské státní zastupitelství v Praze se na takových konzultacích dokonce dohodlo s vedením středočeského policejního ředitelství, aby případným nepředloženostem policistů předem zabránilo.

„Na nedostatky v postupu policejních orgánů při vydávání usnesení o zahájení trestního stíhání a rovněž tak opatření o sdělení podezření upozorňují i okresní státní zastupitelství s tím, že tento stav je vyvolán zejména odchodem zkušených policistů, na jejichž místa nastoupili mladí a dosud v agendě trestního řízení nezkušení policisté,“ uvádí zpráva s tím, že stížnosti dorazily například od okresních žalobců v Benešově nebo Mladé Boleslavi.

Nářky na nedostatek kvalifikovaných policistů zaznívají i z hlášení krajských státních zastupitelství v Plzni nebo Hradci Králové.

Podle mluvčí celorepublikové kriminálky Pavly Kopecké kopíruje personální problém u detektivů nedostatek policistů obecně. „Můžeme říct, že se metodicky a koordinačně snažíme vytvořit takové podmínky, aby se situace po linii operativy zlepšila,“ uvedla k tomu Kopecká. Zároveň dodala, že vedení policie např. zavedlo specializační kurzy a odborná školení zaměřená právě na tzv. operativně-pátrací činnost.