Obžalovaní měli pro sebe a svoji firmu Karbon Invest získat majetkový prospěch 2,1 miliardy korun, což však všichni tři již při zahájení procesu letos v lednu odmítli. Podle podané obžaloby opatřovali Koláček s Otavou a Przybylou výhody své firmě Karbon Invest na úkor OKD a Českomoravských dolů (ČMD) na základě obchodních a mandátních smluv na vykonávání různých činností pro poškozené společnosti. Smlouvy byly uzavřeny v lednu 1999 a za obě smluvní strany je podepsali obžalovaní.

Na základě svědectví asi sta osob, které soud přímo vyslechl, a dalších 170 výpovědí čtených v soudní síni, dospěl senát k názoru, že žalovaný skutek není trestným činem. Podnikání kolem Karbon Invest dokonce soudce Miroslav Mjartan označil za úspěšné. „Karbon Invest měla zájem na tom, aby OKD a ČMD prosperovali,“ řekl soudce a připomenul, že například vzrostla i cena akcií z původních 60 korun v roce 1998 na 340 korun v době podání obžaloby.

Také znalecké posudky prokázaly, že poskytování služeb Karbon Investem OKD a ČMD bylo za ceny v místě a čase obvyklé. Soudce v odůvodnění vyneseného rozsudku připomněl rozporuplnou pozici státu v kauze. Stát podle něj nyní bývalé majitele dolů stíhá, ale předtím měl v OKD podíl, který pak obžalovaným prodal. Poznamenal, že řízení a restrukturalizace kolosu rozměru OKD nebyla ve své době ve střední Evropě obvyklá.

„Od samého začátku jsme tvrdili, že nejde o trestnou činnost. Klíčem k celé záležitosti je to, že naši klienti nezískali žádný neoprávněný prospěch. A znakem každé trestné činnosti je protiprávnost, když pachatel jedná proti právu. Oni neudělali nic, co by bylo v rozporu s obchodním zákoníkem nebo jiným předpisům,“ řekl po vynesení rozsudku Jiří Matijaševič, jeden z právních zástupců obžalovaných a dodal, že poté co Karbon Invest převzal správu nad důlní společností, tak OKD platilo veškeré úvěry i daně.

„Soud zhodnotil rozhodné skutečnosti jinak, než je zhodnotil státní zástupce. Počkám na písemné rozhodnutí soudu, kde budou podrobně veškeré důvody uvedeny a poté se rozhodnu, jak bude dále postupováno,“ řekl státní zástupce Karel Kalda, podle něhož hospodaření podnikatelského seskupení kolem OKD bylo sice úspěšné, ale to prý nic nemění na tom, že on jako státní zástupce dospěl k závěru, že byla naplněna skutková podstata trestného činu.

Rozsudek dosud nenabyl právní moci, obě strany si ponechaly lhůtu k případnému podání odvolání.