V tomto soudním řízení, které začalo v úterý u hradeckého krajského soudu, muž žaloval havlíčkobrodskou nemocnici za nemajetkovou újmu. Domnívá se totiž, že zařízení poškodilo jeho právo na rodinný život.

Postižená žena byla hospitalizovaná na havlíčkobrodském anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jak bylo prokázáno během Zelenkova trestního řízení, zde jí byl ve třech případech aplikován neordinovaně heparin. Žena poté v září 2006 zemřela, přímou souvislost její smrti s podáním heparinu se však prokázat nepodařilo.

Právní zástupkyně žalobce u soudu uvedla, že nemocnice porušila svou povinnost řádně léčit a zodpovídá za neoprávněnou aplikaci heparinu. Pozůstalý nyní žije s vědomím, že se jeho manželku před smrtí pokusil někdo zavraždit.

 

Souhlasím, že jednání Petra Zelenky nebylo v souladu s plněním jeho pracovních povinností, ale nebyl to ani exces, protože on jednal přímo proti svému zaměstnavateli a jeho úkolůmprávní zástupce nemocnice

„Jménem nemocnice bych se chtěl žalobci i jeho rodině omluvit, že náš zaměstnanec Petr Zelenka podal jejich příbuzné heparin. Ovšem jak bylo v trestním řízení prokázáno, trojnásobné podání heparinu nezpůsobilo její smrt. Souhlasím, že jednání Petra Zelenky nebylo v souladu s plněním jeho pracovních povinností, ale nebyl to ani exces, protože on jednal přímo proti svému zaměstnavateli a jeho úkolům,“ tvrdil právní zástupce nemocnice a dodal, že nemocnice ani její zaměstnanci neporušila žádnou svoji právní povinnost.

Podle mluvčího krajského soudu Michala Strnada požaduje žalobce jeden milión korun. „Naše nemocnice nakládá s veřejnými prostředky, které jsou výhradně určeny pro léčbu pacientů. Nemůžeme je vynakládat jinak. Pro odškodnění postižených rodin musíme mít právní podklad,“ upozornila mluvčí nemocnice Petra Černo.