Hoffmann, který byl tehdy vedoucím Ústřední správy spojů, vydal 21. srpna 1968 krátce před druhou hodinou ranní pokyn k okamžitému vypnutí vysílačů Československého rozhlasu. Učinil tak v době, kdy mu bylo známo, že vojska pěti států Varšavské smlouvy obsazují Československo a právě ve chvíli, kdy rozhlas začal vysílat prohlášení předsednictva ÚV KSČ odsuzující invazi.

Pražský městský soud ale ve svém červnovém verdiktu toto Hoffmannovo jednání kvalifikoval pouze jako zneužití pravomoci veřejného činitele a odsoudil jej za ně ke čtyřletému vězení. Podle rozsudku se totiž jeho spojení s okupanty nepodařilo jasně prokázat, a proto soud při pochybnostech rozhodl v jeho prospěch.

S tím ale Kraus nesouhlasí. Podle něj souhrn všech okolností a řada nepřímých důkazů, které ale městský soud špatně vyhodnotil, potvrzují názor obžaloby, že Hoffmann je vlastizrádce.

Hoffmann požádal o zproštění obžaloby

"Obžalovaný patřil k úzkému okruhu osob, které se podílely na přípravě a realizaci vojenské intervence. Měl za úkol ovládnout spojovací prostředky v zemi ve prospěch okupantů," uvedl Kraus.

Poukázal přitom i na Brežněvovo vystoupení na schůzce přestavitelů pěti budoucích okupačních zemí 18. srpna 1968 v Moskvě. Mezi lidmi z vedení KSČ, kteří budu ochotni okupaci podpořit, tehdy Brežněv uvedl i Hoffmannovo jméno.

Hoffmann ale slova žalobce razantně odmítl jako naprosto neopodstatněná. "Tvrzení, že jsem byl ve spojení s cizí mocí a že jsem znemožnil odvysílání stanoviska předsednictva ÚV KSČ k okupaci, vyvrátil jako nepravdivé městský soud," uvedl dnes Hoffmann. Jak zdůraznil, žádného trestného činu se nedopustil a požádal odvolací soud, aby jej obžaloby v plném rozsahu zprostil.

Jen jsem poslechl prezidenta, hájil se

Hoffmann před soudem nikdy nepopíral, že pokyn k vypnutí vysílačů skutečně vydal. On i jeho obhájci ale vždy tvrdili, že se tak pouze snažil splnit pokyn prezidenta Ludvíka Svobody, tlumočený mu jeho stranickým nadřízeným Drahomírem Kolderem, aby zajistil vysílání prezidentova projevu jako prvního. Tuto jeho argumentaci ale městský soud odmítl jako účelovou.