"Samozřejmě dochází k tomu, že v důsledku zákonných úprav jakoby se vytratila tradiční pravomoc policejních orgánů. Je to téměř snová představa o vyřešení dopravní nehodovosti a konfliktů se zákony," řekl Motejl Právu.

Připustil, že možná částečně právem se rodí atmosféra podezření z korupčního prostředí v této oblasti, nicméně represivní cesta odebírání řidičáků přímo na místě činu je podle něho velmi svízelná.

Do jisté míry to podle Motejla souvisí s tím, že kdokoli mohl ohlásit ztrátu řidičáku a na počkání dostal nový. Pak mohla policie opakovaně takové průkazy zadržovat.

Motejl: řešení existuje

Řešení řidičské nekázně vidí veřejný ochránce práv ve skutečně přísnějším a důslednějším postihu. "Přenesením agendy přestupků na nepolicejní orgány došlo ke zprůhlednění, dosáhlo se, v obecné rovině, jakési právní jistoty, byť zůstávají formální problémy," uvedl ombudsman.

Policisté špatně evidují přestupky

Motejl současně poukázal na to, že policisté nedostatečně vypisují formuláře k dopravním přestupkům a upozornil na to i policejního prezidenta Jiřího Koláře.

V dokladech není často napsáno, jak byla v terénu ověřena totožnost řidiče, který u sebe neměl doklady. V budoucnu by podle něj mělo v dokladech jasně stát, že totožnost muži zákona ověřili například vysílačkou přes operační středisko.

"Nedostatečně vyplněné doklady k přestupku dávají volný prostor řidičům ke kritice práce policistů, která často nemusí být zcela poctivá a tedy ani oprávněná," řekl Motejl.

Kolář vydá upřesňující nařízení

Zdůraznil, že jednotnost ve vyplňování dokumentů by měla udělat mezi policisty a řidiči jasno. Především by se již nikdo v budoucnu neměl vymlouvat, že se přestupek odehrál jinak. Důležitý je i zřetelně čitelný podpis policisty, jenž pokutu uložil.

Policejní prezident by proto měl brzy vydat nařízení upřesňující, jak má vypadat správně vyplněný dokument.